woensdag 26 maart 2014

Brug 5 is weer open! Ooit was hier De Appelmarckt van de stad!

Brug 5 over het Singel bij de Oude Spiegelstraat is volledig vernieuwd. Na anderhalf jaar slopen en herbouwen is deze toegangspoort van de straatjes weer als vanouds.
4 eeuwen geleden begon hier de aanleg van de grachtengordel: de Heren-, Keizers- en Prinsengracht. En: tot 1894 was bij Brug 5 De Appelmarckt.


‘Toen den Appelmarckt met de stad zelve toenam in nering en grootte werd zij in 1616 overgebragt tusschen de Hey- en Raembruggen, waer de muyr deser Stede plagh te staen. Appelen waren de meest geliefkoosde vruchten der oude Amsterdammers. Wilden ze iets prijzen, dan heette het: ‘ze smake as emmer-appelen en rijsenbrij’. En wilt ge nu eens weten welke soorten onze voorouders in dien tijd daar zoal gingen koopen? Goudtgeele queen, Schijvelingen, Soppegegroenkens, Keyserinnen….’ (Jan ter Gouw)

Hier de oudste afbeelding van De Appelmarckt uit 1657 van Reinier Nooms en in bezit van het Rijksmuseum. Het schijnt dat er destijds meer met aken en zeilschepen over de gracht werd vervoerd dan tegenwoordig met vrachtwagens mogelijk zou zijn!